top of page
החזון שלנו

החזון של משיח קידס אונליין הוא יצירת מערכת חינוך חסידית על טהרת הקודש ברמה גבוהה, 

ונתינת מענה חסידי, חברתי ולימודי בכלים הוירטואלים המתקדמים ביותר,

לכל ילד שצריך מסגרת וירטואלית חסידית.

הרעיון המנחה הוא לא רק לתת מענה שמנסה להיות כמה שיותר חופף לבית ספר חסידי סטנדרטי

אלא להביא רעיון חדשני בחינוך וירטואלי שיהיה ברמה אחת מעל כולם ויהיה דגל לבתי ספר אחרים שרוצים להשתמש במשאבים הטכנולוגים כדי למנף את הלמידה וההפנמה של החומר אצל התלמידים.

לדוגמה מעבר לספרים ודפי עבודה אינטרנטים ומאגרי מידע חסידים או משחקי למידה חסידים במחשב.

השאיפה היא ליצור בעזרת ה׳ תלמידות ותלמידים מנהיגים שליחים ומקושרים לרבי שליט״א מה״מ באופן של אורות דתוהו וכלים דתיקון, כך שיהיו מוכשרים בידיעותיהם ובכשרונותיהם על מנת להיות מהשורה הראשונה בכל מה שקשור בעיניינים של הרבי שליט״א מה״מ והבאת הגאולה!

כאשר הרבי שליט״א מה״מ יתגלה בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, השליחים ישארו במקום שליחותם.

וודאי שסגנון השליחות ישתנה אבל עדיין תהיה עבודה רבה לשליחים כל אחד במקומו ואולי אף יותר מאשר עכשיו.

נהירה המונית של יהודים וגויים כאחד לבית חב״ד באיזור כדי ״לדעת את ה׳״

מצריכה מערך מסועף של התארגנות בכל התחומים.

גם בית הספר משיח קידס יתן מענה במלוא העוז גם עכשיו ובטח בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש!

החזון שלנו הוא להכין את בית הספר שלנו לגאולה ולפתח אותו יותר ויותר ככלי ראוי

שיתאים לצרכים עכשווים וצרכים שלאחר הגאולה.

 ההדגשה היא שהכל יעבור בשער הגאולה ובאמונה ברבי שליט״א מה״מ בגאון

שזה עצמו מקרב ומביא את הגאולה בפועל ממש.

Moshiach kids Online

bottom of page