יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

ExitArrow.png
 

הודעות חשובות

 

מי בכיתה?

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
 

מהנעשה בכיתתנו 

הגב' שיינדי ברנשטיין

הגב' פרומי קזידו

הגב' מושקא סנגאווי

המורה שיינדי ברנשטיין.jpeg
המורה פרומי קזידו קייב אוקראינה.jpeg

המורות שלנו

ב"ה