בדרך המלך_edited.png
הכהן גאולה מרים
לוי שיינא
קופצ'יק דבורה לאה
אזמן דבורה לאה
יזהר דבורה לאה
צ'רנוזטונסקי יעל
אדרעי ברכה
חביב גאולה
לידר שיינא
קלינמן מושקא
מרשל שרה מרים
גרומך חיה מושקא
מרום שיינא
גטר אלומה
צ'רנוזטונסקי לאה אפרת
צ'רנוזטונסקי שמחה רות
קלינמן נחמה דינה
חביב חיה מושקא
אדרעי מנוחה
סלונים סלווה
קופצ'יק גאולה
גטר נביעה
קופצ'יק מושקא
גטר אורה
צ'רנוזטונסקי נועה טובה
אזמן רבקהלה
לוי חנה
קלינמן רוזה
 
 
 
 
 
 
 
מאירי ליבי
רונן חיה מושקא
ויטוק שטערנא שרה
קליין עלמה
בנימיני אדל
צ'רנוזטונסקי ריקי
רחלי ויטוק
נסרטי  רבקי
סוריאנו מנוחה
ברוד גאולה
מאירי חיה מושקא
יוסף רבקה
בנימיני שיינא
בן שמעון שיינא
ויטוק רחלי
סוריאנו ענהאל
מורגנשטרן שיראל תמר
פלג שיינא חנה
זכריה ליה שרה
סוריאנו שריי
מושקא רז
בנימיני ריסיא
נסרטי חיה
רונן שטערנא שרה
ויטוק מוסיא
גולדשטיין דבורה לאה
ברוד מושקא
ישראל ליה
לידר חיה מושקא
קוסטלנוס יהודית
יזהר שטערנא שרה
צ'רנוזטונסקי שרה מיכל
רז דבורה לאה
גולדשטיין חיה מושקא
נסרטי מנוחי
רותם מושקא
 
ב"ה